MED BORGEREN I CENTRUM ARBEJDER VI FOR AT HØJNE DEN SOCIALPÆDAGOGISKE FAGLIGHED.

MED BORGEREN I CENTRUM ARBEJDER VI FOR AT HØJNE DEN SOCIALPÆDAGOGISKE FAGLIGHED.

REFERENCERAMMEN: SÅDAN VIL JEG OGSÅ SES OG BEHANDLES!

REFERENCERAMME

MENNESKESYN
ET MENNESKE ER AKTIVT KOMMUNIKERENDE OG VIRKSOMT SAMMEN MED ANDRE MENNESKER. ALLE HAR BEHOV FOR EMOTIONEL IMØDEKOMMENHED.

PROFESSIONSBEREDSKAB
ETHVERT MENNESKE HAR FLERE RESURSER OG KAPACITETER END DER UMIDDELBART KAN IAGTTAGES I DET DAGLIGE PÆDAGOGISKE ARBEJDE ELLER VIA STANDARDISEREDE FUNKTIONSBESKRIVELSER.

VÆRDIGRUNDLAG
AGTELSE FOR ET MENNESKES VÆRDIGHED ER GRUNDLÆGGENDE I DEN PROFESSIONELLE OMSORGSOPGAVE OG DEN MÅ KOMME TIL SYNE I ALLE PÆDAGOGISKE HANDLINGER.

 

HERUNDER SES EN FILM OM KVALIKOMBOS OPSTART - HVAD ER KVALIKOMBO?