Bo Hejlskov Elvén holdt oplæg om at håndtere problemskabende adfærd

Bo Hejlskov Elvén holdt oplæg om at håndtere problemskabende adfærd

KvaliKomBo foreningen holdt oplægget i den store sal på SPUC, i Helsingør.

KvaliKomBo foreningen holdt oplægget i den store sal på SPUC, i Helsingør.

Oplæg 18. februar 2019

Mandag eftermiddag gæstede Bo Hejlskov Elven Helsingør, hvor han holdt oplæg i KvaliKomBo foreningen, om at håndtere problemskabende adfærd. Han holdt os tryllebundne med sin vid, humor og vigtige pointer.

Bo Hejlskov Elvén er psykolog og har skrevet et stort antal bøger.

Han definerede problemskabende adfærd, som adfærd nogen har et problem med, og det er os, der har problemet.

Måden vi håndterer det på er afgørende for om hvordan samspillet udvikler sig, om det fører til konflikt,  magtanvendelser. En af hans vigtige pointer er, at når vi ikke har den rigtige metode, bliver det et problem for os. Derfor skal vi finde og bruge de rigtige metoder.

Bo Hejlskov Elvén benytter LowArousal metoden, og havde konkrete forslag til hvorledes man kan dæmpe affekten gennem kropssprog, toneleje, indretning af fysiske omgivelser og meget andet.  Se hans slides fra oplægget herunder.

Der er god sammenhæng mellem KvaliKomBOs referenceramme og menneskesynet i metoderne som Bo Hejlskov Elvén præsenterer.