KvaliKomBo workshop

En KvaliKomBo workshop er hjælp til implementering og udforskning af KvaliKomBo. Workshoppen er målrettet et team eller en personalegruppe. For at kunne målrette workshoppen afholdes et formøde, hvor temaet aftales.

Ved en workshop på 4 timer på jeres arbejdsplads får i to KvaliKomBo instruktører, der agerer proceskonsulenter på netop det tema, som I ønsker at fordybe jer i.

Forslag til temaer:

KvaliKomBo som fælles sprog

 • At arbejde professionelt i en relationel virkelighed

 • KvaliKomBos referenceramme, som et fælles sprog

 • At skabe sammenhæng mellem valgte metoder og artefakter i organisationen/ teamet/personalegruppen

 

Domæner

 • Vi ønsker at blive klogere på, hvordan vi kan bruge domænerne til at kvalificere vores faglige diskussioner

 • Vi ønsker at afprøve domænerne til professionel analyse af en specifik problemstilling

   

Arbejde med borgers og personalets handlekompetencer og ressourcer

 • Hvordan kan vi bruge handlekompetenceskemaet til at genopdage borger og evt. få ideer til nye løsninger?

 • Vi er udfordret af, at en borger handler uhensigtsmæssigt og vi ved ikke, hvordan vi skal handle anderledes…

 • Vi har før arbejdet med handlekompetenceskemaet, men er gået i stå. Hvordan kan vi bruge handlekompetenceskemaet hos os?

   

Vi siger, at vi arbejder med KvaliKomBo, men hvordan kommer vi videre?

 • Vi har arbejdet med KvaliKomBo, men er gået i stå…

 • Vidensdeling i organisationen – hvordan sikre vi vidensdeling og refleksion?

 

KvaliKomBo som dokumentation

 • At bruge KvaliKomBo skriftligt, som begrundelse for mål og delmål i pædagogiske planer – eller når personalet laver observationer..

   

Gennemgang af elementerne i KvaliKomBo

 • Kort gennemgang af elementerne: referenceramme, Handlekompetencer/handleberedskab, domæner og artefakter. Dette præsenteres ud fra en den fagprofessionelle ramme, som også er en del af KvaliKomBo – de tre P’er: At være professionel

 

Pris: 7000 kr.

 

Kontakt for mere information og bestilling af workshop:

Rikke Dehn - mail: ride@fredensborg.dk

KVALIKOMBO ØGER DEN PÆDAGOGISKE FAGLIGHED

For mere information og bestilling af workshop kontakt:

Rikke Dehn - mail: ride@fredensborg.dk