KVALIKOMBO ER NOGET VI GIVER TIL HINANDEN

INSPIRATION

Herunder finder du inspiration, i form af links til pjecer mv. om specifikke emner. 

Magtanvendelse

Magtanvendelse er den sidste udvej for at undgå at en person skader sig selv eller andre. Herunder finder du socialstyrelsens pjece til fagpersoner om hvordan du undgår magtanvendelse.

 

Epilepsi

 

Epilepsi hos personer med udviklingshæmning

Herunder kan du finde mere viden om epilepsi hos mennesker med udviklingshæmning. 

http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/epilepsi-hos-personer-med-udviklingshaemning

Epilepsisyndromer

Når du trykker på knappen her, kommer du ind på socialstyrelsens pjece om epilepsisyndromer. 

 

Synsnedsættelse

Dansk blindesamfunds vejledning til tilgængelighed for blinde og svagtsynede i omgivelserne: