Bestyrelsesmøder i 2019: 5. september og 22. november kl. 8-11.30

Bestyrelsesmøder i 2020: 28. februar og 24. april kl. 8-11.30

Generalforsamling i 2020: 19. juni kl 10-15

KVALIKOMBO ER NOGET SOM VI GIVER TIL HINANDEN

BESTYRELSESMEDLEMMER

LEDELSESNETVÆRK:

PERNILLE HOLM, BOTILBUD EBBERØD: phol@rudersdal.dk (formand)

CLAUS CHRISTENSEN, VEGA: clach@gribskov.dk (Kasserer)

LONE PEDERSEN, ALLERØD BO OG STØTTE: lonp@alleroed.dk

INSTRUKTØRNETVÆRK:

HEIDI CHRISTIANSEN, INTERESSENT I KVALIKOMBO:

RIKKE DEHN, LINDEGÅRDEN: ride@fredensborg.dk

FRONTLØBERNETVÆRK:

ANN MARIE ROTTO, SOLSKIN: anro@horsholm.dk

SUPPLEANTER:

I 2019 ER DER INGEN SUPPLEANTER

ALLE, SOM ER ANSAT I EN ORGANISATION, SOM ER MEDLEM AF KVALIKOMBO FORENINGEN, ER MEDLEMMER OG KAN DELTAGE I OG HAVE TALERET PÅ BESTYRELSESMØDER. DOG UDEN STEMMERET. DE KAN OGSÅ STILLE OP TIL BESTYRELSEN

INTERESSENTER,SOM HAR DELTAGET I ET 4 DAGES INTROKURSUS KAN I FØLGE KVALIKOMBO FORENINGENS VEDTÆGTER VÆRE EN DEL AF BESTYRELSEN ELLER DELTAGE I BESTYRELSESMØDER MED TALERET