KvaliKomBo 2018

I foreningen arbejder vi videre med visionen fra 2017 for at sikre KvaliKomBo foreningens fremtid og ønsket om at udvide geografisk såvel som indenfor forskellige områder af arbejdet med mennesker. Bestyrelsen og instruktørnetværket arbejder utrætteligt på at denne vision bliver til virkelighed.

De faglige netværksdage, som vi tidligere kaldte frontløberdage, er vi i gang med at konceptudvikle. Således udbyder vi nu netværksworkshops ud fra temaer, hvor vi planlægger dagen, og det bliver muligt at tilmelde sig fra forskellige bo- og dagtilbud.  I efteråret har fokus på magtanvendelsesbegrebet.

Vi har blikket på, hvorledes vi kan støtte mennesker med funktionsnedsættelser, ved at være opmærksomme på, hvilke tegn på synsnedsættelse, man kan observere, samt hvordan vi kan indrette omgivelser og være opmærksomme på synsnedsættelsens betydning for personens kommunikation. Derfor handler oplægget ved generalforsamlingen om dette.