KVALIKOMBO ER PÆDAGOGISK TILGANG TIL ANDRE MENNESKER

INSPIRATION

DER SKAL TO TIL TANGO

Rapport fra Social Udviklingcenter, SUS, 2005 om kommunikation og relationer i støtten til mennesker uden et ekspressivt verbalt sprog. 

ASK - ALTERNATIV SUPPLERENDE KOMMUNIKATION

KOMMUNIKATIONSHJÆLPEMIDLER:

  • KOMMUNIKATIONSPAS
  • IPAD
  • APPS
  • TEGNAPP
  • MEDIAMIXER
  • SKYPE
  • TALEBØFFER
  • ROLLTALK (TALEMASKINE)
  • 0-1 KONTAKTER
  • SÆLER, HUNDE OG ANDRE INTERAKTIVE TØJDYR

ANDRE METODER:

VIDEOANALYSE

MARTE MEO