Referencerammen

Referencerammen er afgørende for vores tilgang til andre mennesker.  Referencerammen er udarbejdet i perioden, mens de første instruktører deltog i modul på DPU vedr. socialpædagogikkens problemstillinger.  Mange var inddraget i arbejdet med at få den rette ordlyd og indhold i referencerammen.   Referencerammen består derfor af et menneskesyn, et professionsberedskab og et værdigrundlag.  Denne er styrende for vores brug af de øvrige dimensioner i KvaliKomBo. 

 

Menneskesyn

Et menneske er aktivt kommunikerende og virksom sammen med andre og alle har behov for emotionel imødekommenhed

 

Professionsberedskabet

Ethvert mennesker rummer flere resurser og kapaciteter end der umiddelbart kan iagttages i det daglige pædagogiske arbejde eller via standardiserede funktionsbeskrivelser.

 

Værdigrundlag

Agtelse for et andet menneskes værdighed er grundlæggende i den professionelle omsorgsopgave og den må komme til syne i alle pædagogiske handlinger.

Vi har udarbejdet en skema, hvori referencerammen bruges som analysestrategi til at tydeliggøre adfærd i hverdagen.