E- bog

Perspektiver på pædagogisk faglighed i botibud for voksne med udviklingshæmning - en KvaliKomBo antologi

Bagsidebeskrivelsen:

Perspektiver på pædagogisk faglighed i botilbud for voksne med udvikling er en antologi med ni artikler, der er fra meget forskellige vinker har som mål at bidrage til refleksioner over faglige udfordringer i kompetenceudvikling blandt pædagogiske medarbejdere i botilbud for voksne udviklingshæmmede. Artiklerne spænder tematisk bredt. Fra Empiriske studier af den daglige praksis i botilbud over emner som medborgerskab og neuropædagogik til etiske og socialpolitiske aspekter af arbejdet med udviklingshæmmede.

Fælles for artiklerne er, at de på den ene eller anden måde har tilknytning til kompetenceudviklingsprojektet KvaliKomBo, der påbegyndtes i 2010, og hvor første del sluttede med udgangen af 2012. I form og indhold er artiklerne dog udformet på en sådan måde, at der ikke forudsættes kendskab til KvaliKomBo projektet. Vi håber derfor, at også andre, der beskæftiger sig med faglig udvikling, kan finde inspiration i antologien og i de øvrige materialer fra KvaliKomBo-projektet.

Antologien rummer bidrag fra Frank Bylov, Maj-Brit Dagbjerg Hoffmann, Annemarie Højmark, Niels Rosendal Jensen, Maj Willemoes Jensen, Birgit Kirkebæk, Christian Christrup Kjeldsen, Pernille Loumann, Pia Friis O'Donnell og Asger Sørensen.

E-bog

Projekt KvaliKomBo - Portræt af de ni deltagende botilbuds organisation og pædagogik

Af Klaus Kasper Kofod, Annemarie Højmark, Søren langager.


E- bog

En hjerne til forskel

- neuropædagogik og faglighed på Botilbud for voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Af: Pia Friis O'Donnel og Maj Willemoes Jensen

Rapporten er udarbejdet i tilknytning til projekt KvaliKomBo, som er støttet af Servicestyrelsen under Socialministeriet. Den er udgivet som publikation nr. 6 i serien 'Socialpædagogisk faglighed og voksne med psykisk/fysisk handicap (serieredaktør Søren Langager) under DPU's forskningsprogram Social- og specialpædagogik i inkluderende perspektiv (SSIP).