Faglige oplæg og netværksworkshops

Foreningen udbyder inspirations gennem faglige oplæg og netværksworkshops til inspiration.

Da foreningen var ny, var faglige netværksdage et sted at sparre og opdatere sig på fx. handlekompetenceskemaet og få inspiration. Siden har vi haft forskelligt indhold.  Her kan nævnes:

I november 2015  afholdtes en frontløberdag, hvor kommunikationsnetværket holdt oplæg og workshop. 

I marts 2017 afholdtes en temadag om udviklingshæmning og demens, der blev holdt oplæg.

REFERENCERAMMEN: SÅDAN VIL JEG OGSÅ SES OG BEHANDLES

Ved generalforsamlingen 2017 blev holdt et oplæg omkring forståelsen af begrebet seksualitet og hvorledes vi i det pædagogiske fag forholder os til mennesker med funktionsnedsættelsers seksualitet.

Ved generalforsamlingen i 2018 arbejder vi på at inspirere med et oplæg omkring hvordan vi støtter borgere med synsnedsættelser i deres hverdag. Se nærmere information herom under generalforsamling.