start-line-3449607_1280.jpg

Neuropædagogisk oplæg v. Rikke Stibolt

 Hvordan kan neuropædagogik støtte fagpersonalets måde at møde borgerne på, så samspillet bliver meningsfuldt for både borger og fagpersonale?

Neuropædagogik kan skabe hypoteser og antagelser ud fra beskrivelser og observationer af en borgers adfærd. Neuropædagogik er når koblingen mellem daglige faglige observationer og teori om hjernen bliver til hypoteser / antagelser, som kan afprøves i mødet med borgeren. Borgerens initiativer og reaktioner viser fagpersonalet, om samspillet er meningsfuldt.

Denne lille case beskriver, hvordan observationerne kan skabe et nyt billede af borgeren og dermed nye hypoteser, som giver ændret adfærd hos både fagpersonale og borgere.

 

”Ud fra observationer af Lars adfærd, så har han umiddelbart udfordringer med den sproglige forståelse, abstraktion og refleksion. Disse funktioner er alle en del af vores højerestående hjernemæssige funktioner. Derfor antages det, at han er meget konkret opfattende og ligger i starten af sit tertiære niveau i sin perceptuelle udvikling. Hvilket vil sige, at Lars opfatter og sammensætter sine omgivelser meget konkret, og at han ikke har nogen forudsætninger for, at kunne opfatte det usagte mellem linjerne. Ligeledes kan han have store udfordringer med at opfatte sammenhænge, hvor han selv skal tænke videre ud over det konkrete. Dvs. Lars kan have  problemer med, at forstå, at en handling har en konsekvens længere fremme i et forløbet ud over det der sker lige her og nu. Det kan være, at fagpersonalet her prøver at forklare Lars, at handling har en konsekvens. Her er sammenhængen for svær at forstå for ham.

 Som fagpersonale glemmer vi ofte, at for os indlysende ”mellemregninger” i vores handlinger, ikke opfanges af vores borgere, som dermed ikke kan ”regne den ud” og ikke kan se sammenhængen.”

Generalforsamling 2019

KvaliKomBo foreningens årlige generalforsamling blev afholdt fredag d. 7. juni 2019 kl. 10-15.30, i SPUC’s sal på Vinkeldamsvej i Helsingør.

Efter generalforsamling var et neuropædagogisk oplæg med Rikke Stibolt.