Handlekompetence

Handlekompetence forstås ud fra Pär Nygren og Halvor Fauskes "Handlekompetence og ideologi.  I KvaliKomBo bruger vi begrebet handlekompetence som et analyseredskab til større forståelse af hvad der giver borgeren og medarbejderen handlekompetence. Der er to grundantagelser for handlekompetence. Handlekompetence er noget man kan have mere eller mindre af. Det er ikke et enten eller.  Handlekompetence giver oplevet livskvalitet, da det at kunne handle selv tillægges værdi. Derfor er handlekompetence i vores forståelse altid en vej hen til en positiv handling. 

Der er fem dimensioner i handlekompetence:

download (2).jpg

Handlekompetence til at køre bil.

Der skal viden, færdigheder, kontrol over relevante ydre betingelser, identitet samt handleberedskab for at øge handlekompetencen. 

Kundskab/viden

Tankerne og den baggrundsviden, som skal til for at kunne udføre en handling automatiseret.

For at køre bil er det nødvendigt at kende trafikreglerne, og til hvorledes bilen kan betjenes. Ved man ikke hvordan man betjener bilen, kan det være farligt at køre. For at øge handlekompetencen, kan det derfor være en god idé, at søge mere viden her. 

 

Færdigheder

Færdighederne er den fysiske manifestation af den viden man har, evnen til at udføre handlingen.

For at køre bil, er det nødvendigt at kunne betjene bilen. Således er det nødvendigt at kunne træde på pedalerne, at kunne dreje nøglen osv.  

Ved måltiderne kan særligt ergonomisk bestik være med til at færdigheden til selv at kunne spise kan støttes og dermed at handlekompetencen, i dette tilfælde at kunne selv, kan øges.

 

Kontrol over relevante ydre betingelser

Denne dimension af handlekompetence indebærer muligheden for at kunne sige ja, men i høj grad også at kunne sige nej. Er det en mulighed? 

Herudover er spørgsmålet også: hvem bestemmer?  Hvilke regler gælder? Kan jeg leve op til disse?

For at køre bil, er det nødvendigt at have nøglen til bilen samt et kørekort.

 

Identitet

Oplevelsen af hvem er jeg og om jeg er i stand til at udføre denne opgave.  

For at køre bil, er det nødvendigt at have et kørekort. Kørekortet er et fysisk kort, som er bevis på, at jeg har gennemført køreprøve og teoriprøve, og dermed at jeg må køre bil, jeg er fører af bilen.

 

Handleberedskab

Beredskab - at være klar. Når alle de 4 foregående dimensioner er i spil, og kan handlingen automatiseret, til et egentligt beredskab. Dvs. det kan blive noget som vi kan. Denne dimension er en opsamling i forhold til, hvad der skal til for at handlingen kan automatiseres, og dermed være en del af beredskabet.

Handlekompetencen til at køre bil opstår ikke på en nat. For at denne handling kan automatiseres, kræver det øvelse.  Derfor skal alle 4 foregående dimensioner være i spil. Således kræves nødvendig viden, opøvelsen af fysiske færdigheder som konkret nøgle og bil for at køre bil.  Kørekortet skal være i hænde for at man må køre uden kørelærer. Handlekompetencen øges med øvelsen.

 

Indsats

Ved gennemgang af dimensionerne i handlekompetencen bliver det tydeligt hvor der kræves indsats for at øge handlekompetencen. Vi har udarbejdet et handlekompetenceskema som tydeliggør handlekompetencedimensionerne for både borger/bruger og personale samt hvilken indsats der skal gøres, for at handlekompetencen kan øges.  I handlekompetenceskemaet er derfor også indsat et indsatsfelt. 

 

Handlekompetenceskema