KVALIKOMBO HØJNER FAGLIGHEDEN

Netværk

Ideen med KvaliKomBo foreningen er at dele erfaringer og viden på tværs af kommuner og bosteder.  Dette for at sikrer en vidensdeling og en professionel faglighed. Foreningen KvaliKomBo opfordrer til at netværk oprettes. Der laves en kontaktliste i alle netværk, så medlemmerne kan søge råd hos hinanden - udover de løbende møder, som afholdes 1-3 gange årligt.

KvaliKomBos bestyrelse støtter gerne op om opstart af netværk. Repræsentanter fra bestyrelsen eller instruktørnetværket kan være med til at planlægge og være tovholder på de første netværksmøder. Aftaler om rammerne for hvert enkelt netværk aftales på disse første møder.  Kontakt bestyrelsen, hvis du har en ide til et kommende netværk. Kontaktinformation er nederst på siden.

Nuværende netværk

  • Kommunikationsnetværk:

    Dette netværk er for alle kommunikationsmedarbejdere fra botilbud og aktivitets- og samværstilbud, som er medlem af foreningen

  • Seksualvejledernetværk – nyt i 2018

    Ikke alle botilbud og aktivitets- og samværstilbud har ansat en seksualvejleder, så hvert tilbud har mulighed for at have en interesse-repræsentant i dette netværk. Det er blevet mere tydeligt gennem årene, at seksualitet og sensualitet er en stor del af et menneskes behov. Derfor er der et stort behov for at dele erfaringer og viden om dette. Personalet skal klædes på til at kunne handle på disse behov ud fra borgers behov, ressourcer og muligheder, men også ud fra personalets handlekompetencer, ressourcer og ydre betingelser

Forslag til kommende netværk:

  • Netværk for neuropædagoger

 

Kontakt for mere information eller forslag til netværk:

Heidi Christiansen – Heic@rudersdal.dk