KVALIKOMBO HAR GIVET OS ET FÆLLES FAGLIGT SPROG

KvaliKomBos 4-dages kursus giver en grundlæggende viden om hvordan den socialpædagogiske faglighed kommer i spil gennem dimensionerne i KvaliKomBo. Viden om hvordan tilgangen til det andet menneske er af afgørende betydning for hvorledes det bliver muligt at støtte det andet menneske i at opnå mere handlekompetence bliver belyst. Således bliver grundvilkåret, at vi bruger os selv i det pædagogiske arbejde også perspektiveret gennem begreber som domæner, artefakter. At være professionel kan bringes i spil med observation, refleksion og handling. Dette kursus giver derfor en indsigt i, mulige redskaber til at højne den socialpædagogiske faglighed.

Kontakt og tilmelding:

Skriv til Heidi Christiansen på mail: heic@rudersdal.dk